CHIÊNG TRỐNG CÚNG TẾ LỄ

Trống Gỗ Da Trâu Làng Trống Đọi Tam : Dàn Trống Lễ Hội Trống Cúng Tế Lễ Trống Chiêng đình Làng Trống Chiêng Nhà Thờ Họ Trống Chùa, Chiêng Đồng Cồng Lệnh, Chuông Mõ Tụng Kinh. ĐT : Zalo : 0934943088

CHIÊNG TRỐNG MẪU MÃ ĐẸP SẢN PHẨM PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT DÂN TỘC , CÁC HOẠT ĐỘNG TÂM LINH